Beställ skivan

Materialet på dubbel-CDn Murardrömmar har kommit till och formats genom många års turnerande och möten med publik på scener i Sverige och Norden. Murardrömmar består av monologer, dikter och berättelser av KG Malm, varsamt ljudillustrerade och tonsatta av kollegan Dan Viktor. KGs bakgrund som byggnadsarbetare har varit inspirationskälla till många av texterna, fast här diskuterar hantverkarna ofta sådant som guds eventuella existens och Oidipuskomplexet. Här möter det vardagliga och välbekanta det skruvade och absurda. I texterna får vi möta mannen som bjuder ut sig själv på restaurang, den Indiske självplågaren Radji som finner en guru och överman i sin svenska granne och muraren som tvingas försörja sig som estradpoet för att få det att gå ihop ekonomiskt.

Berättaren är en roll som idag nästan är bortglömd, men Murardrömmar påminner mig om dess storhet.
Murardrömmar... en särling till godnattsaga för stora barn. En vacker sådan.
– Sara Parkman · Lira

Beställ nya dubbel-CDn ”Murardrömmar” genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi skickar skivan tillsammans med en faktura. Pris: 160 kr. per ex. inkl. porto.

BESTÄLLNINGSFORMULÄR

  stycken ”Murardrömmar” beställes härmed.