Malmfyndigheter

Livsuppgift

– Jag vill ha en uppgift, helst något roligt. Men en riktig livsuppgift. – Ok. Då ska vi se. Vi har Sköta en maskin? – Sköta en maskin? Det finns inget annat? Göra fantastiska upptäckter? Eller något liknande? – Nja,…